ගායන ශිල්පී නාමල් උඩුගම ඔහුගේ මුහුණු පොතට අපූරු ඡායාරූප පෙළක් එක් කර තිබුණා. 

ඒ, සමිතා මුදුන්කොටුව, කාවින්ද්‍යා අධිකාරි සමඟ සිය දියණියගේත් බිරිඳ රුවන්තිගෙත් ඡායාරූප පෙළක්. 

ඒ සියලු ඡායාරූප පහතින් බලන්න..

By pwx28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *