කාලයක් පුංචි තිරයේ දකින්න නොලැබුණු ඇය, වේදකාව, පුංචි තිරය දෙකම අත්පත් කරගත්ත කෙනෙක්. ඇය නමින් උමයංගනා වික්‍රමසිංහ.

මේ ඇය මෑතක කතාබහකට එක්වෙමින් කිව්ව දේවල්.. “ජනප්‍රියත්වය කියන දේ, ආධුනික කාලෙදි ටිකක් හරි ආසාවක් ඒකට තියනව කියන්න පුලුවන්.. නමුත් ටිකක් පහුවෙනකොට ඒක සාමාන්‍ය යි. හැබැයි මනුස්සයෙක් අපි එක්ක හිනාවෙන්නෙ අදරේට.

අපි ජනප්‍රිය නිසයි ඒ ප්‍රතිචාර ලැබෙන්නෙ. අපි කීයටවත් හිතන්න හොඳ නෑ සීයට සීයක් අපිට හැමෝම ආදරෙයි කියලත්.. පීක් එක ඉන්න කාලෙත් අපිට අකැමැති තරහින් ඉන්න අය ඉන්නව වෙන්න පුලුවන්. ඕකනේ ස්භාවය…”

By pwx28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *